Chat with us, powered by LiveChat

Handelsbetingelser

BETINGELSER

Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen samt alt tilbehør (dæk, værktøj, sneskraber og udstyr etc.) til det aftalte tidspunkt og på den korrekte adresse. Afleveres bilen ikke til det aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatningsansvarlig for skade og tab, som opstår i perioden indtil bilen afleveres. Undladelse af afleveringen af leje køretøjet til aftalte tid, eller ved manglende betaling, falder ind under straffelovens §293.

1. AFHENTNING OG AFLEVERING AF LEJEKØRETØJ.

Afhentning: Skal ske til den aftalte tid. Kommer lejer for sent, uden at give besked herom, kan bilen blive udlejet til anden side. Aflevering: Udlejningsbilen skal afleveres tilbage til Car2Go til den aftalte tid. Bilen skal afleveres tilbage fuldt tanket, vasket og støvsuget.

Aflevering af månedsleje/minileasing:

Der anbefales at booke et personligt afleverings-møde, hvor man sammen gennemgår bilen efter endt leje.

Bliver bilen stillet tilbage uden vores viden eller mulighed for at være der, vil vi derefter selv gennemgå bilen for evt. skader mm. Og afregne deraf, uden mulighed for efterfølgende gennemgang.

TRACKER

Vi har tracker i alle vores udlejningskøretøjer og ved manglende aflevering af bil efter endt booking benytter vi og af trackeren til at afhente køretøjet. Depositummet for udlejningen bliver refunderet når bilen er retur, fratrukket de ekstra dages lejedøgn og evt. skader, overkørte kilometer, bøder mm.

2. LEJEDØGN.

Et lejedøgn hos Car2Go starter kl. 09:00 og slutter dagen efter kl. 08:30. Eksempel: mandag kl. 09:00 til tirsdag kl. 08:30.

3. ANNULLERING AF ORDRE.

  LEJER: kan annullere en afgivet ordre hos Car2Go op til 48 timer før lejedøgnets start, derefter bliver opkrævet 1. lejedøgn.

  UDLEJER: Car2Go Biludlejning kan opsige kontrakten med lejer uden forudgående varsel. Udlejer kan med øjeblikkelig virkning opsige kontrakten og kræve udlejningsbilen tilbageleveret eller afhentet ved et af følgende forhold:

  1. Misligholdelse af kontrakten.
  2. Manglende betaling af færdselsforseelser fra lejer.
  3. Ved mistanke om eller kendskab til færdsels- eller andre lov overtrædelse fra lejers side.
  4. Vi lejer ikke ud til personer der er registreret i RKI.
  5. BILLED- OG ADRESSE DOKUMENTATION.

  Ved udlejning hos Car2Go skal der fremvises gyldigt kørekort, billede dokumentation ved midlertidigt kørekort og sygesikringsbevis af fører før køretøjet udleveres (Gyldig billede dokumentation i form af pas eller kørekort).

  4. BETALINGS MULIGHEDER.

   Ved lejeperiodens start reserverer Car2Go lejeprisen på lejers kreditkort. Efter endt lejeperiode og gennemgang af lejebilen, fortages afregningen. Her vil der blive fortaget en efterregulering ved evt. manglende brændstof, lejeafgift, parkeringsafgifter/bøder, vejafgifter eller andre gebyr. Der hæftes samtidigt for skader, tab eller mangler ved køretøjet som vil blive efterfaktureret.

   Car2Go modtager kun betaling via Visa Dankort eller Master Card. Vi modtager ikke kontant betaling med mindre lejeren kan forvise et kreditkort i lejerens navn.

   Lejer giver ved sin underskrift på lejekontrakten eller lejers bekræftelse på ordren samtykke til at lejer, hæfter for betaling af de udgifter, som udlejer har haft til reparation og afsavn efter kollisions- eller anden skade på lejekøretøjet som er opstået under lejeperioden.

   5. DEPOSITUM.

   Der forhåndsreserveres altid depositum ved dagsleje, månedsleje og bilabonnement. Ligegyldigt om der betales med kreditkort eller debitkort. Det reserverede depositum bliver ikke trukket uden, at Car2Go har kontaktet lejer forinden. Depositummet er som sikkerhed ved kontraktbrud eller at lejebestemmelserne ikke overholdes. Depositummet frigives igen efter gennemgang af køretøjet efter endt udlejning.

   Der skelnes mellem betaling med kreditkort, debitkort og kontant betaling.

    KREDITKORT OG DEBITKORT: Ved betaling via kreditkort eller debitkort bliver der forhåndsreserveret et depositum. Når Car2Go forhåndsreserverer betyder det at beløbet bliver reserveret på lejers debitkort eller kreditkort, det bliver altså ikke hævet uden at der er en misligholdelse af lejekontrakten i form af skade, overkørte km. eller ekstra gebyr. KONTANT BETALING: Car2Go modtager ikke kontant betaling af lejebilen, uden at lejer kan fremvise et kreditkort i lejerens navn. Ved kontant betaling bliver der forhåndsreserveret et depositum på lejers kreditkort.

    6. SELVRISIKO.

    Selvrisikoen afhænger af hvilket lejekøretøj der er valgt. Vi skelner mellem personbil og varebil, samt om der er tilvalgt selvrisikonedsættende forsikring til lejeperioden. Selvrisikoen ved skade er også anderledes på dagsleje end månedsleje på 30 dage.

    PERSONBIL

    Selvrisiko med tilvalgt selvrisikonedsættende er på 2.000 kr.

    Selvrisiko uden selvrisikonedsættende forsikring er på 12.000 kr.

    VAREBIL

    Selvrisiko med tilvalgt selvrisikonedsættende er på 5.000 kr.

    Selvrisiko uden selvrisikonedsættende forsikring er på 12.000 kr.

    MÅNEDSLEJE (30 dages leje):

    Selvrisiko med tilvalgt selvrisikonedsættende er på 5.000 kr. (personbil og varebil)

    Selvrisiko uden selvrisikonedsættende forsikring er på 12.000 kr.

    7. BØDER OG ANDRE AFGIFTER.

    Alle bøder, omkostninger og gebyr i forbindelse med parkering-, færdsels- eller andre lovovertrædelser som pålægges udlejningskørertøjet, lejer, eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighed, hæfter lejer for. Med undtagelse af sådanne tilfælde hvor udlejeren har skylden. Det er lejers/førers ansvar, at udlejningsbilen er påklistret et gyldigt miljømærke i forruden, når der køres ind i en miljøzone både indlands og udlands. 

    8. LEJER HÆFTER FOR FORSEELSER.

    Ved underskrift på lejekontrakt eller tilsvarende bekræftelse af kontrakten (ved udlevering uden personlig betjening) accepterer kortholderen, at Car2Go jf. gældende lovgivning hæfter for forseelser i forhold til kontrakten: Overkørte kilometer, manglende brændstof ved tilbagelevering, støvsugning eller bilvask, selvrisiko ved skade, billeje, bøder, vandvidskørsel, parkeringsafgifter/-udgifter, fartbøder, trafikforseelser, vejafgifter eller andre beløb som vedrører lejen af køretøjet eller gebyroversigten som ligger i udlejningsbilerne.

    9. LEJERS ANSVAR.

    Lejer bærer det fulde ansvar for personer og bagage, som transporteres i de lejede køretøjer. Ligeledes kan Car2Go ikke stilles til økonomisk ansvar for tab ved afbrudt rejse ved kørsel i de lejede biler.

    10. AFHENTNING AF KØRETØJ I NØGLEBOKS UDEN PERSONLIG BETJENING.

    Det er muligt at afhente og tilbagelevere et køretøj uden personlig betjening via nøgleboks. Lejekontrakten vil ligge i køretøjet med opdateret kilometertal sammen med et udleveringsskema med evt. skader, ved udlevering. Lejer bekræfter lejekontrakten og udleveringsskemaet i det øjeblik lejer tager køretøjet og kører fra Car2Gos lokation. Det er lejers ansvar at kontrollere bilen inden han tager den i dette tilfælde. Lejers bekræftelse af kontrakten er gældende som en tilsvarende underskrift på lejekontrakten, når lejer kører i lejebilen.

    11. SÅDAN UNDGÅR DU EKSTRA GEBYR.

    Aflever lejebilen tilbage til tiden. Sørg for at køretøjet er fuldt tanket, vasket og støvsuget ved tilbagelevering. Ryg ikke i bilen. Tag ikke dyr med i lejebilen. Betal evt. udstedte p-bøder i din lejeperiode og oplys udlejningspersonalet om dette ved tilbagelevering.

    12. GEBYRER OVERSIGT. 

    Der vil blive pålagt ekstra gebyr ved følgende overskridelser af lejekontrakten:

    • Overkørte kilometer.
    • Manglende påfyldning af brændstof.
    • Manglende rengøring og støvsugning indvendigt i bilen.
    • Manglende vask af bilen udvendigt.
    • Rygning i bilen.
    • Mad i bilen.
    • Dyr i bilen.
    • Kørsel i udlandet.
    • P-bøder i lejeperioden.
    • Udeblivelse ved forudbestilt lejebil.
    • Forsinket aflevering.
    • Afhentning og levering af lejekøretøj.
    • Autohjælp til afhentning af bil ved forsinket tilbagelevering.
    • Aftagning af Car2Go reklamer på køretøjerne.

    13. REGLER FOR BØRN OG SPÆDBØRN I LEJEBIL. 

    Børn og spædbørn under 132cm skal altid være forsvarligt fastspændt i godkendte autostole eller autosæder. Car2Go udlejer autostole og autosæder til alle aldre, hvis lejer mangler dette. Lejer er selv ansvarlig for at disse bliver monteret korrekt og efter færdselsstyrelsens retningslinjer.

    12. UDLANDSKØRSEL.

    Lejer skal oplyse hvis udlejningsbilen skal til udlandet. Der skal tegnes en ekstra forsikring for vejhjælp ved udlandskørsel.

    13. KÆLEDYR.

    Car2Go accepterer ikke at der medbringes nogen former for dyr, her under gælder også kæledyr i tasker/bur i køretøjerne.

    Der er dog undtagelser – tag fat i os og vi finder en løsning

    14. FARLIGT GODS.

    Det er ikke tilladt at medbringe eller transportere nogle former for farligt gods i Car2Go udlejningsbilerne. 

    15. GENBRUGSPLADSEN (VIGTIGT).

    Benytter du vores gulplade biler til at køre på genbrugspladsen med storskrald, haveaffald eller andet, skal du være opmærksom på, at genbrugspladsen eftersender en opkrævning på gebyr for erhvervskøretøjer. Undgå dette gebyr ved at fremvise lejekontrakten på genbrugspladsen.

    16. FORSINKET AFLEVERING FRA TIDLIGERE LEJER.

    Car2Go kan ikke stilles til ansvar for at en tidligere lejer bliver forsinket ved tilbagelevering af lejebil eller for ny lejers forsinkelser i rejseplanerne. Car2Go vil informere ny lejer om evt. forsinkelser hurtigst muligt via sms, opkald eller e-mail. Ved betydelige forsinkelser vil Car2Go, hvis dette er muligt, tilbyde ny lejer et andet køretøj i tilsvarende størrelse.

    17. TJEK AF BIL FØR KØRSEL

    Lejer forpligter sig til ved modtagelsen af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forsvarlig stand indenfor gældende lovgivningsbestemmelser.

    FORSIKRINGSBETINGELSER

    Forsikringsbetingelser for udlejning af køretøj hos Car2Go Biludlejning, jf. købstedernes forsikringsbetingelser.

    1. HVEM ER DÆKKET.

    Forsikringen dækker forsikringstageren der er anført fører og evt. med fører på lejekontrakten.

    2. I HVILKE LANDE DÆKKER FORSIKRINGEN.

    Forsikringen dækker i Danmark. Hvis der er tilkøbt udlandskørsel forsikring til billejen (500 kr.) gælder bilforsikringen også i lande, der er tilsluttet grønt kortordning, spørg evt. Car2Go Biludlejning

    3. BETALING AF FORSIKRING.

    I Car2Go’s lejepriser er der altid i lagt standard bilforsikring med kørsel i Danmark, kasko og ansvar. Lejer underskriver forsikringspolicen samtidig med at lejekontrakten underskrives. Betaling sker ved betalingen af billejen.

    FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE.

    • Uden for Danmark dækkes ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra personlig rejsebagage tilhørende nedskrevne fører og evt. med fører på lejekontrakten.
    • Udlandskørsel hvis der ikke er tilkøbt særskilt udlandsforsikring gennem Car2Go Biludlejning.
    • Godstransport erhverv.
    • Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, samt skade der er følge af enhver form for udstødning af atomenergi eller radioaktivitet.
    • Skade opstået som følge af manglende vand, olie og brændstof.
    • Personskade sket på førerens person, lejer, medlejer samt passagerer.
    • Skade på tilkoblede køretøjer.
    • Transporteret gods og personlige ejendele er ikke dækket af bilforsikringen.

    4. ANMELDELSE AF SKADE OG BESIGTIGELSE.

    Ved enhver skade som er omfattet af forsikringen, skal lejeren straks give Car2Go Biludlejning besked herom. Dernæst skal der udfyldes en blanket som ligger i handskerummet på lejebilen eller som kan fås hos Car2Go. Anmeldelsen skal være så fyldestgørende som muligt. Lejer må ikke uden Car2Go Biludlejnings samtykke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation. Lejer må ikke anerkende ansvar eller skyld.

    5. SELVRISIKO VED ENHVER SKADE

    Forsikringstageren har ved enhver ansvar-/kaskoskade en selvrisiko på kr. 12.000 kr. (for det pågældende år) medmindre det fremgår af policens forside, at forsikringen er tegnet med et højere/lavere selvrisikobeløb. Forsikringssummen andrager den til enhver tid gældende sum jfr. Dansk lovgivning.

    Selvrisiko ved tilkøb af selvrisikoforsikring:

    PERSONBIL

    18 år til 23 år: 10.000 kr.

    Over 23 år: 2.000 kr.

    VAREBIL

    18 år til 23 år: 12.000 kr.

    Over 23 år: 5.000 kr.

    HVIS UHELDET ER UDE

    Er du er så uheldig at der opstår en skade under udlejning, skal du omgående kontakte os på telefon: 71 99 30 10.

    Sker skaden udenfor vores åbningstid kl. 09:00-16:00 eller i weekenden, bedes du indtale besked på telefonsvareren.

    I handskerummet på køretøjet finder du en skades anmeldelsesblanket, som kan hjælpe dig med hvilken detaljer om modpartens køretøj du bør notere. F.eks. detaljerne ved skaden, eventuel modparts telefonnummer, fødselsdato og forsikringsselskab, så udfylder vi skades anmeldelsen sammen, når du afleverer bilen.

    Kan bilen ikke køre videre, når du ringer til Nissan Vejhjælp, skal den fragtes til nærmeste Nissan forhandler eller Car2Go Biludlejning: Tigervej 9, 4600 Køge.

    NISSAN VEJHJÆLP

    Telefon +45 7014 0147

    SELVRISIKOFORSIKRING

    Husk, at du hos CAR2GO kan tegne en selvrisikoforsikring til 99 kr. pr. dag. Denne forsikring nedsætter selvrisikoen ved enhver skade på leje køretøjet fra 12.000 kr. til 2.000 kr. på personbiler og til 5.000 kr. varebiler. Hvis lejer er mellem 18 år til 23 år er selvrisikoen altid være på 12.000 kr. Selvrisikoforsikringen dækker skader forvoldt af dig selv, så vel som andre.

    GENBRUGSPLADSEN

    VIGTIGT! Benytter du vores gulplade biler til at køre på genbrugspladsen med storskrald, haveaffald eller andet, skal du være opmærksom på at genbrugspladsen eftersender en opkrævning på gebyr for erhvervskøretøjer. Undgå dette gebyr ved at fremvise lejekontrakten på genbrugspladsen og gør CAR2GO personalet opmærksom på dette efterfølgende.

    UNDGÅ GEBYR

    Ved at følge disse retningslinjer, kan du nemt undgå ekstra udgifter når du lejer bil hos os:

    • Sørg for at aflevere udlejningskøretøjet tilbage med fuld brændstoftank.
    • Husk at vaske bilen helt ren og støvsug den.
    • Undlad at ryge, spise, drikke eller medbringe dyr i bilen.
    • Aflever bilen tilbage til tiden.
    • Betal selv hvis du får parkeringsbøder.

    GEBYROVERSIGT

    • For sent afleveret. Gebyr: 350 kr. + en ekstra dags leje.
    • Manglende brændstof. Gebyr: 250 kr. + prisen for brændstof.
    • Vask af bil. Gebyr: 250 kr. + prisen for vask i vaskehal.
    • Rengøring af bil, indvendigt. Gebyr: 550 kr.
    • Let støvsugning af måtter. Gebyr: 350 kr.
    • Rygning eller Hund i udlejningskøretøjet. Gebyr: 1.500 kr.
    • Afhentning v. manglende aflevering. Gebyr: 1.000 kr. + gebyr, for sent afleveret.
    • Ikke betalt P-bøde. Gebyr: 500 kr. + bødens pris.

    UDLANDSKØRSEL

    Skal du køre udenfor Danmarks grænser, skal du tegne en særskilt aftale herom med CAR2GO. Det koster 500 kr. at benytte bilen i udlandet. CAR2GO køretøjerne er i udlandet forsikret via IF og ved brug for vejhjælp kontakt da SOS. SOS INTERNATINAL gælder i udlandet så længe det er et EU-lande. Dansk personel vil svare på opkald.

    SOS INTERNATIONAL

    Telefon: +45 7010 5052

    PRIVATLIVSPOLITIK

    Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet. Vi har derfor lavet denne politik så du nemt kan få et overblik over hvordan vi behandler dine oplysninger. Vi ønsker at gøre vores privatlivspolitik og dataindsamlinger så transparent for dig som muligt.

    • Hvilken oplysninger indsamler vi og hvordan behandler vi disse.
    • Hvad dit samtykke dækker over og hvorfor det er vigtigt at du giver os dette.
    • Hvem vi dele vores oplysninger med.
    • Dine rettigheder i forbindelse med databehandlingen og hvordan du kan få disse slettes.
    • Har du yderligere oplysninger til behandlingen/indsamlingen af dine oplysninger er du altid velkommen til at skrive til os på info@car2go-biludlejning.dk.

    Vi er dataansvarlige over for dig, og vi sikre, at dine persondata behandles fair og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

    Juridisk enhed:

    CAR2GO ApS
    Tigervej 9,
    4600 Køge
    CVR. 3581 2075

    Tlf.: 7199 3010

    HVILKEN OPLYSNINGER INDSAMLER VI OG HVORDAN BEHANDLER VI DISSE

    Vi indsamler og behandler kun de oplysninger der er nødvendige for at vores samarbejde med dig fungerer optimalt og for at vi kan yde dig den bedste kundeservice.

    Eksempler på oplysninger vi indsamler:

    • Navn,
    • adresse,
    • e-mail,
    • telefonnummer,
    • evt. CVR nummer og
    • ordrehistorik på dine udlejninger.

    METODE FOR INDSAMLING AF DATA

    Manuel indsamling: Størstedelen af de data vi benytter er afgivet af dig selv ved din henvendelse til virksomheden. Fx ved booking af et køretøj, hvad enten det sker online, telefonisk eller ved personlig henvendelse i forretningen. Du giver os også dine date hvis du tilmelder dig vores online nyhedsbrev, opretter en bruger på vores hjemmeside eller deltager i undersøgelser, events, konkurrencer mv.

    FORMÅL MED INDSAMLING

    • Gennemførelse af booking/ordre
    • Udlejning af køretøj
    • Opfyldelse af forsikringsbetingelser ved udlejning af lejekøretøj
    • Opfølgning på kundetilfredshed
    • Håndtering af forsikring, skader og færdselsforseelser
    • Generel kommunikation mellem dig og os
    • Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, events
    • Så vi kan sende dig din ordrebekræftelse, en påmindelse om booking/ordre, hvis vi ændre i en ordre, nyhedsbreve, gode tilbud og rabat koder.

    Hvad dit samtykke dækker over og hvorfor det er vigtigt at du giver os dette

    Det er vigtigt at du giver os dit samtykke således, at vi kan kontakte dig med relevant information, på denne måde kan vi give dig den bedste service. Du vælger selv hvilken information du ønsker at modtage og hvilke emner vi må kontakte dig med. Dette svarer du på i forbindelse med at du giver os dit samtykke.

    DIT SAMTYKKE DÆKKER FX OVER FØLGENDE VIGTIGE PUNKTER:

    • Ordrebekræftelse
    • Påmindelse om booking
    • Gode tilbud og rabatkoder
    • Kundearrangementer og events
    • Konkurrencer
    • Kundeundersøgelser
    • Nyhedsmails mv.
    • Hvis ikke vi har modtaget dit samtykke, kan vi desværre ikke længere sende dig e-mails vedrørende ovenstående punkter.

    Ønsker du at give os dit samtykke med det samme, kan du skrive en mail til os på info@car2go-biludlejning.dk.

    HVEM VI DELE VORES OPLYSNINGER MED

    I det vi modtager dine personoplysninger er vi dataansvarlige og står inde for sikkerheden af dine oplysninger. Vi deler oplysninger mellem vores afdelinger/udlejningslokationer og franchise tager og med vores hjemmeside udbyder for at bookingen kan gennemføres. Herudover bruger vi forskellige interne IT-systemer til at dele oplysninger internt i forretningen.

    I forbindelse med booking og udlejning af køretøj kan vi overføre data til tredjepart. Fx i forbindelse med online betaling, overfører vi automatisk data til PAYLIKE og vores hjemmeside udbyder LAYBACK. Vi videregiver dine data til fx politiet ved trafikforseelser, eller til kommuner og private parkerings selskaber i forbindelse med parkeringsafgifter. Hvis du kører på genbrugspladsen i vores gulplade køretøjer og ikke selv viser din lejekontrakt til genbrugspladsen, deler vi også dine data med den brugte genbrugsplads for at undgå opkrævning af gebyr. I forbindelse med skade på et udlejningskørertøj deler vi dine oplysninger med vores forsikringsselskaber, i form af en skadesanmeldelse.

    Vi overfører ikke data til 3. lande uden for EU/EØS.

    DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DATABEHANDLINGEN OG HVORDAN DU KAN FÅ DISSE SLETTES

    Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger:

    • Du har retten til indsigt i personoplysningerne
    • Du har retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
    • Du har retten til at få begrænset personoplysninger
    • Du har retten til at gøre indsigelse mod behandlingen
    • Du har retten til dataminimering
    • Du har retten til at tilbagekalde et samtykke
    • Har du spørgsmål i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker du indsigt eller slettelse af oplysning, er du velkommen til at skrive til os på info@car2go-biludlejning.dk. Vær opmærksom på at vi i sådanne tilfælde vil bede om dokumentation for at du er den person som du ønsker at slette oplysningerne på. Dette kan være i form af godkend billede-id, personligt fremmøde og sygesikringsbevis.

    ÆNDRING AF PERSONDATAOPLYSNINGSPOLITIK

    Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne personalepolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering på vores hjemmeside www.car2go-biludlejning.dk/privatlivspolitik og vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

    DATATILSYNET

    Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine persondataoplysninger:

    Adresse:

    DATATILSYNET
    Borgergade 28, 5.,
    1300 København K

    Tlf.: 3319 3200
    dt@datatilsynet.dk

    Kurv

    Ingen varer i kurven.